0x10c Hype Made Notch ‘Feel Like He Was Rushing Development’